2012. 06. 28.

A Kis Kakas gyémánt félkrajcárja

Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapirgál a kis kakas a szemétben, egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kis kakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki

-Kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat.

-Nem adom biz én, kell a gazdasszonyomnak.

De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincseskamrájába. A kis kakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni:

-Kukuriku, török császár, add vissza gyémánt félkrajcárom!

A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kis kakas az ablakába repült, onnan kiabálta:

-Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!

Megharagudott erre a török császár.

-Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, hogy ne kiabálon, vesd bele a kútba.

A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kis kakas csak elkezdi a kútban:

-Szídd fel, begyem, a sok vizet, szídd fel, begyem, a sok vizet! - Arra a begye mind felszítta a vizet a kútból.

A kis kakas megint felszállott a török császár ablakába.

-Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!

Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának:

-Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé az égő kemencébe.

A szolgáló megint megfogta a kis kakast, s az égő kemencébe vetette. De a kis kakas megint csak elkezdi:
-Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!-Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet.
Akkor megint csak felszállott az ablakba.

-Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!

Még nagyobb méregbe jött erre a török császár.

-Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a méheskasba, hadd csípjék agyon a darazsak.
A szolgáló belevetette a kis kakast a méheskasba. Ott megint elkezdi a kis kakas:

-Szídd fel, begyem, a darázst; szídd fel, begyem a darázst!

Arra a begye mind felszítta a darázst. Akkor megint felszállott a török császár ablakába.

-Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!

Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele.

-Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hadd tegyem ide a bő bugyogóm fenekébe.

Megfogja a szolgáló a kis kakast; a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe.
Akkor a kis kakas megint csak elkezdi:

-Ereszd ki, begyem, a darázst, hadd csípje meg a farát; ereszd ki, begyem a darázst, hadd csípje meg a farát!

A begye mind kieresztette a darázst, azok jól megcsipkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár.

-Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kis kakast; vigyétek hamar a kincseskamarába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját!

Bevitték a kis kakast a kincseskamarába, ott megint elkezdi a maga nótáját:

-Szídd fel, begyem, a sok pénzt, szídd fel, begyem, a sok pénzt!

Erre a begye mind felszítta a török császár harom kád pénzét.

A kis kakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának; gazdag asszony lett belőle, máig is él, ha meg nem halt.

Kicsi versek kicsinyeknek

Nagy Bandó AndrásPöttömke

Kicsiny vagyok, pöttöm gyermek,
sajtkukacka, törpe termet.
Jár a kezem, hadonászok.
Nyögdécselek, hason mászom,
párom nincs, csak hasonmásom.
Fejem billeg, jár a lábam,
itt a csörgőm, megtaláltam.
Azt kérdezed, mit csináltam?
Keresd meg a pelenkában!


Altatás

Ölbe veszi,
ágyba teszi,
hol kiveszi,
hol beteszi.

Erre viszi, 
Arra viszi,
föl is veszi,
le is teszi.

Vállra veszi,
Kézbe viszi,
hol beteszi, 
hol kiveszi.

Ide viszi,
Oda viszi,
ezt már csak a 
pisze hiszi.


Palinta

Ring a hinta, palinta,
itt a toll, ott a tinta.
Ring a hinta, palinta,
ringatózik Kamilla.
Ring a hinta, palinta 
ringatózik Atilla.
Ring a hinta, palinta,
ringatózik a Lilla.
Ring a hinta, palinta
se toll nincsen, se tinta.


Billegő, ballagó

Billeg a, ballag a, jár a baba,
ujjait fogja
a dédi mama.

Lépked a, lépdel a, jár a baba,
megmosolyogja
a dédi mama.


Jön a vonat

Jön a vonat,
megy a vonat,
szuszorog,
zakatol,
jön a vonat,
megy a vonat,
kocsikat 
hazatol.

Jön a vonat, 
megy a vonat,
hazahúz,
bedudál,
jön a vonat,
megy a vonat,
kalauz 
szalutál.