Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2012

Erdei karácsony

Kép
(Bosze Balázs)


Ezen a télen hamar leesett az első hó. Nagy, hízott pelyhekben esett, puhán és fehéren.
Pici, a kétarasznyi kis fenyő még aludt. Mire felébredt, ruhácskáján észrevette azt a fehér micsodát, miről nem tudta, hogy mi az. Hideg volt kicsit, de szép és csillogó!

Pici lucfenyő volt, fenn állt a Várison, a Deák-kút alatt. Körülötte állt az egész nagy fenyőcsalád, lucfenyők, a rokonok:
az erdei fenyők, a páváskodó ezüstfenyők, a tiszafák. Távolabb álldogáltak a többiek: a tölgyeke, bükkök a gyertyán és a cser.

Tőle alig fél fahossznyira egy nagyobb, idősebb fenyő figyelte a szürke eget. Szép volt és karcsú az idegen, ám a saját törzséből való. A többiek Sudárnak szólították! Távolabb, a tisztás szélén laktak a vörös fenyők, erdei fenyőóriások.

Sudár észrevette, hogy Pici felébredt. Megszólította!
- Hogy aludtál ? - kisöreg!
- Jól - jól köszönöm, udvariaskodott Pici.

Kikandikált Sudár válla fölött a tisztás felé, s azonnal feltűnt neki, hogy ma mindenki olyan furcsán ünnepélyes.
- Milyen…

Az ördög három arany hajszála

Kép
-GRIMM LEGSZEBB MESÉI-
Hajdanában réges-régen egy szegény asszonynak fiacskája született. Megjósolták róla, hogy amint tizennégy esztendős lesz, elveszi a király lányát feleségül. Nem sokkal ezután ellátogatott a szegény asszony falujába a király, de mert álruhában járt, nem tudta senki, kicsoda, micsoda. Megkérdezte a falusiaktól, mi újság arrafelé.

- A minap egy gyerek született minálunk - mondták neki. - Megjósolták róla, hogy tizennégy esztendős korában feleségül veszi a király lányát. Komisz ember volt a király, szerfölött bosszantotta a jóslat. Elment a szülőkhöz, és nagy barátságosan így szólt hozzájuk:

- Jó emberek, ti igen szegények vagytok, örülhettek, ha magatok megéltek. Adjátok nekem a fiatokat, majd én gondját viselem.

Azok egy ideig tétováztak, de az idegen nagy pénzt ígért a gyerekért, aztán meg azt gondolták: "Szerencsegyerek, biztosan ez is a javára válik." Így hát végül is beleegyeztek a dologba, és odaadták a királynak a csecsemőt.

A király egy ládikába tette …

A Brémai muzsikusok

Kép
-GRIMM LEGSZEBB MESÉI-
Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószág a malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.

"Minek abrakoljak tovább ilyen semmirevaló állatot?" - gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza.

A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak.

Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.

- Mi a baj, Fogdmeg, miért lihegsz úgy? - kérdezte a szamár.

- Hagyd el - nyögte búsan a kutya -, öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már! A gazdám agyon akart ütni, alig tudtam egérutat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek?

- Tudod, mit? - mondta a szamár. - Én Brémába tartok, ott felcsapok v…

Őszi versek

Kép
Gyárfás Endre:  Gesztenyéző
Vadgesztenye, gesztenye, kosárkámba potty bele! gesztenyéből fabrikálok buksi fejű barna bábot.
Vadgesztenye, gesztenye, kosárkámba potty bele! Ha vagytok már jó néhányan, megnyitom a bábszínházam.


Kányádi Sándor:  Szeptember
Tele a hombár, tele a raktár, tele a kaptár, tele a csűr.
Rászáll a nyár a legelső sárga levélre, s elrepül.


Hárs László:  Levél az erdőből
Az erdőből egy levelet hozott a posta reggel, egy száraz tölgyfalevelet, néhány sor zöld szöveggel.
Az állt rajta, hogy eljött az ősz, a nyáridőnek vége, most már a néma télre vár az erdő és vidéke.
A mackó barlangjába bújt, elköltöztek a fecskék, a tisztásoknak zöld füvét lerágták mind a kecskék,
nem hegedül a zenekar; nagy most a tücskök gondja, és újdivatú kalapot nem visel már a gomba.
Szétosztotta a körtefa a fanyar vackort régen, nincsen levél a bokrokon, és pitypang sincs a réten.
Minden lakó elrejtezett, Üres az erdő, árva. S a szélső fán egy tábla lóg: "Téli szünet van, zárva."

Weör…

A nyolcadik nap

Kép
-A kis herceg-
A defektemet követő nyolcadik napon voltunk, és úgy hallgattam a kereskedő históriáját, hogy közben vízkészletem utolsó csöppjeit kortyoltam.
-Kétségkívül szépek az emlékeid - mondtam a kis hercegnek -, én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet, viszont innivalóm sincs több, úgyhogy magam is nagyon örülnék neki, ha szépen elindulhatnék egy forrás felé!
-Barátom, a róka mondta...
-Édes kis öregem, hagy már azt a rókát!
-Miért?
-Mert rövidesen szomjan halunk...
-Nem értette meg az okoskodásomat, azt mondta:
-Jó az embernek, ha volt egy barátja, még ha rövidesen meg is kell halnia. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom...
"Képtelen fölfogni a veszélyt - gondoltam. -Nem volt soha se éhes, se szomjas. Beéri egy kis napfénnyel..."
Ő azonban rám nézett, úgy felelt a gondolatomra:
-Én is szomjas vagyok ...Keressünk egy kutat...
Csüggedten legyintettem: képtelen vállalkozás vaktában kutat keresni a határtalan sivatagban. De azért m…

A Kis Kakas gyémánt félkrajcárja

Kép
Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapirgál a kis kakas a szemétben, egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kis kakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki

-Kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat.

-Nem adom biz én, kell a gazdasszonyomnak.

De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincseskamrájába. A kis kakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni:

-Kukuriku, török császár, add vissza gyémánt félkrajcárom!

A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a kis kakas az ablakába repült, onnan kiabálta:

-Kukuriku, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!

Megharagudott erre a török császár.

-Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, hogy ne kiabálon, vesd bele a kútba.

A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kis kakas csak elkezdi a kútban:

-Szídd fel, begyem, a sok vizet, szídd fel, begyem, a sok vize…

Kicsi versek kicsinyeknek

Kép
Nagy Bandó András


Pöttömke
Kicsiny vagyok, pöttöm gyermek, sajtkukacka, törpe termet. Jár a kezem, hadonászok. Nyögdécselek, hason mászom, párom nincs, csak hasonmásom. Fejem billeg, jár a lábam, itt a csörgőm, megtaláltam. Azt kérdezed, mit csináltam? Keresd meg a pelenkában!

Altatás
Ölbe veszi, ágyba teszi, hol kiveszi, hol beteszi.
Erre viszi,  Arra viszi, föl is veszi, le is teszi.
Vállra veszi, Kézbe viszi, hol beteszi,  hol kiveszi.
Ide viszi, Oda viszi, ezt már csak a  pisze hiszi.

Palinta
Ring a hinta, palinta, itt a toll, ott a tinta. Ring a hinta, palinta, ringatózik Kamilla. Ring a hinta, palinta  ringatózik Atilla. Ring a hinta, palinta, ringatózik a Lilla. Ring a hinta, palinta se toll nincsen, se tinta.

Billegő, ballagó
Billeg a, ballag a, jár a baba, ujjait fogja a dédi mama.
Lépked a, lépdel a, jár a baba, megmosolyogja a dédi mama.

Jön a vonat
Jön a vonat, megy a vonat, szuszorog, zakatol, jön a vonat, megy a vonat, kocsikat  hazatol.
Jön a vonat,  megy a vonat, hazahúz, b…

A tehén

Kép
A tehén egy olyan kérődző, növényevő állat, amely napjainkban nem hiányozhat egy átlag gazdaságból. Testét rövid szőr borítja, színe fajtától függően változik. Feje hosszúkás, a felső ajka nedves. Hosszúkás orra végén orrlyukak találhatóak. Fülei mozgékonyak, és szemei nagyok. Szarvai belül üresek.

Nagy teste farokban végződik, melynek végén szőrpamacs található. Lábai páros ujjban végződnek, melyeket paták borítanak - párosujjú patások családjába tartozik.

Testalkata
Magassága átlagosan 135 és 150 centiméter közé tehető, hosszúsága pedig elérheti a több mint 2 métert.

Súlya: A tehén nagytestű emlős, súlya fajtától függően 500-700 kg.

Tápláléka:
A tehén a mezőkön legel. Télen a gazda istállójában vagy nagyobb állattenyésztő gazdaságokban szénával, kukoricaszárral, korpával és szemestakarmánnyal etetik. Amikor jóllakik, lefekszik és kérődzik, vagyis még egyszer megrágja az ételt.

Szaporodása: A nőstény évente egy borjút ellik, melyet tejjel táplál.

Élőhelye: Falusi gazdaságokban és farmoko…

A váltóőr és a kereskedő

Kép
-A Kis Herceg-
A Váltóőr
-Jó napot! - mondta a kis herceg. -Jó napot! - mondta a váltóőr. -Mit csinálsz te itt? - kérdezte a kis herceg. -Rostálom az utasokat, ezresével - mondta a váltóőr. - Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra. És egy kivilágított gyorsvonat rázkódtatta meg mennydörgő robajjal a váltóházat. -De sürgős neki - mondta a kis herceg. -Mit keresnek? -Azt maga a mozdonyvezető se tudja - mondta a váltóőr. Ellenkező irányból eldübörgött egy másik kivilágított gyorsvonat. -Máris visszajöttek? - kérdezte a kis herceg. -Ezek nem ugyanazok - mondta a váltóőr. - Ez egy ellenvonat. -Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak? -Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van - mondta a váltóőr. Földübörgött egy harmadik kivilágított gyorsvonat. -Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? - kérdezte a kis herceg. -Egyáltalán nem üldöznek semmit - mondta váltóőr. -Alusznak odabent vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez. -Mert csak a…

Anyák napjára

Kép
József Attila
 Mama
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
(1934. okt.)

Csörög a patak, szól a kakukk

Vajda János
Indulnak már a barna felhők, az ég maholnap tiszta lesz. A nap kisüt, és örömében csorogva sír a házeresz.
Majd eljön a víg fecske, gólya, és föllármázzák a falut. Majd verni kezd az erdő szíve, csörg a patak, szól a kakukk.
Majd jelt ad a kis dalkarmester: a csalogány a lombokon; és szól a dal, és égen földön áll a közös lakodalom.
Majd belerikkan a rigó is, és mondja: Rajta, rajta, mind, siessetek szeretni, élni, hamar, hamar, tél lesz megint!
S majd illatoznak a virágok, szeretnek mind az emberek; szeret majd minden nyakra-főre, a pillangók és a - legyek...
Majd a legelső napsugár kinyitja ablakom; kiröpülök, mint a madár, és járok szabadon.
Mikor a nap süt az égen,  kígyó jár a zöld levélen. És irigyen sziszeg alant; búg fölötte vadgalamb.
A harkály a cser oldalán  incselegve kopogtat, ha szórakozva mondanám a hamisnak: szabad.
Nézd az égen a borúból kimosolygó csillagot: még előbb felhő takarta, s mégis oly szépen ragyog!
Száll a hegyre barna felhő, zúg alatta már az …

Hogyan mentette meg Rumli a mályvatündéreket?

Kép
Mesék a kertből (Kalóz Edit meséje)A kertben nyílnak a mályvák, világos- és sötétrózsa-színek, egészen a bíborvörösig. És fehérek. A mályvarózsában laknak a mályvatündérek. Nagyon picik, olyanok, mint egy-egy kisebb szitakötő. Néha fel is ülnek a szitakötőkre, mert nagyon könnyűek, és szállnak fel, magasra, egészen a szivárványig.Tudvalevő, hogy nincsen szivárvány eső, meg Napocska nélkül.

A következő történet is egy szivárványos napon esett meg.Ezen a napon elkezdett esni az eső, hirtelen jött nyárizápor volt, egyik lába itt, a másik ott. A mályvatündérek az eső előtt azzal szórakoztak, hogy nagyon apró üveggolyókkal dobálták a macskákat. Most éppen Rumli heveredett a mályvabokor árnyékába,hogy nyugodtan átaludja a nap legmelegebb részét.Éppen átadta magát a zavartalan pihenésnek – ez a macskáknál nagyon könnyen megy -, amikor három rendetlen mályvatündér kiült a Rumli fölé hajló mályvabokor egyik virágának szélére.

Vihorásztak,lökdösődtek, sutyorogtak, amikor észrevették a szenderg…

Húsvét

Kép
NAGYON BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK SZERETETTEL KEDVES OLVASÓ!
KÖSZÖNÖM, HOGY VELEM TARTASZ!
Ajánló!
Látogass el ide is:
marikamama.irasai.hu
Képek forrás oldala: http://riatar.atw.hu/


Nagy Bandó András könyvei

Kép
KÖNYV AJÁNLÓ

Nagy Bandó András
Bandó mondókák
Bandó mondókák című könyv tartalma:
Nagy Bandó András költeményeit logopédusok, színjátszó csoportok, iskolák és óvodák, a Színművészeti Egyetem és a Magyar Televízió híradósai is felhasználják beszédtechnikájuk javításához. A Bandó mondókák című kötet ritmusos, dallamos és nyelvtörő sorokkal megírt versikék gyűjteménye. A kötetet szekszárdi és pécsi iskolás gyerekek rajzai illusztrálják, ezzel téve még meghittebbé a bájos, ugyanakkor fejlesztő hatású mondókákat.
Megvásárolható itt: www.booker.hu


Nagy Bandó András

Szivárványhíd - Versek gyerekeknek és szüleiknek

Szivárványhíd - Versek gyerekeknek és szüleiknek című könyv tartalma:
"Ez immár az ötödik verseskötetem, és ebben is közel száz versem kapott helyet. A Madarak tolláról, a Fából vasparipát, a Gyöngykaláris, a Szappanbuborék,valamint a versekkel teletűzdelt kötet, A táltossá lett kiscsikó méltó folytatása lehet ez a különlegesen szép kötet. A Szappanbuborék című kötetet a szegedi Ham…

Családi kör

Kép
Arany János
Este van, este van: ki-ki nyugalomba!  Feketén bólingat az eperfa lombja, Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,  Lomha földi békák szanaszét görögnek, Csapong a denevér az ereszt sodorván, Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.
Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek: A gazdaasszony éppen az imént fejé meg; Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is - bogarászni resttel - Óvakodva lépked hosszan elnyúlt testtel. Meg-megáll, körülnéz: most kapja, hirtelen  Egy iramodással a pitvarban terem.
Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye  Oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, Küszöbre a lábát, erre állát nyújtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet, Kérő kis fiának enged inni egyet; Aztán elvegyül a gyermektársaságba, Mint csillagok közé nyájas hold világa.
Pendül a kapa most, letéve a gazda; Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztj…