Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június, 2011

Otthon édes otthon

Kép
Egyik reggel, miután Micimackó alaposan meggyőződött arról, hogy tele van a pocakja, illetve már egyetlen mézes csuprában sem maradt semmi, vidáman fütyörészve sétálni indult. Gondolta, feltételnül meg kell osztania valakivel a mézzel-teli-mackópocak felehetetlen élményét.
Útközben egy vörösbeggyel találkozott, aki egy faággal a csőrében vidáman ugrándozott.
"Nahát! Fura egy ízlés - gondolta. -Ki enne meg egy ilyen kemény, összerághatatlan, keserű faágat? Én inkább maradok a méznél."
Még a végére sem ért logikusnak tűnő okfejtésének, amikor a kis vörösbegy fogta magát, és fölröppent egy tölgyfára. A fa ágain ügyesen szökdelve egy fészekhez vitte a gallyat, majd beillesztette az ágakból, szalmából és tollakból épülő formás kis építménybe.
-Hm - hümmögött Micimackó. Majd újra megismételte:
-Hm.
Azon törte a fejét ugyanis, hogy ha ez a kis vörösbegy ilyen szabályos, gyönyörű, kis fészket tud rakni, akkor a mackók vajon miért nem építenek fészket.
-Itt az ideje, hogy én is megpr…

Hamupipőke

Kép
HAMUPIPŐKE

Élt egyszer egy messzi-messzi országban egy gazdag ember a feleségével meg a kislányával. Az asszony egyszercsak megbetegedett. Érezte, hogy nem sok ideje van hátra. Odahívatta betegágyához egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá:
- Kedves gyermekem, nekem most el kell búcsúznom tőled, nem vigyázhatok rád, nem oltalmazhatlak tovább. De magam helyett itt hagyok neked egy jó tanácsot. Légy mindig jó és jámbor, akkor mindig jóra fog fordulni a sorsod, és boldog lesz az életed.
Azzal lehunyta a szemét, és meghalt.
A lányka minden áldott nap kiment az édesanyja sírjához. Mindig jó volt, mindig jámbor volt. Megjött a tél, fehér leplet borított a temetőre, aztán megjött a tavasz, újra felsütött a nap, kizöldült a határ, és a gazdag ember új asszonyt hozott a házhoz.
Ennek az asszonynak már volt két lánya, azok is vele jöttek. Arcuk szép fehér volt, de a szívük csúnya fekete. S attól fogva nehéz sora lett a szegény árva lánynak. Mostohatestvérei, ahol csak tudták, bántották; ők maguk eg…

A Geográfus

Kép
A hatodik bolygó tízszerte nagyobb volt. Egy öregúr lakott rajta, és óriási könyveket írt.
-Hohó! Itt egy kutató! - kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget.
A kis herceg leült az íróasztal szélére. Egy kicsit lihegett. Annyit utazott már!
-Honnét jössz? - kérdezte tőle az öregúr.
-Mi ez a nagy könyv? -kérdezte a kis herceg. -Mit csinál itt uraságod?
-Geográfus vagyok - felelte az öregúr.
-Mi az, hogy geográfus?
-Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok.
-Ó, ez nagyon érdekes - mondta a kis herceg. -Végre egy igazi mesterség!
Körülpillantott a geográfus bolygóján. Ilyen fölséges bolygót még sosem látott.
-Hát ez nagyon szép-mondta. -Óceánok is vannak rajta?
-Azt én nem tudhatom-felelte a geográfus.
-Ó!-mondta a kis herceg csalódottan.-És hegységek?
-Azt én nem tudhatom - ismételte a geográfus.
-De ha egyszer geográfus!
-Az igaz - felelte a földrajztudós- , viszont nem vagyok kutató. Kutatóim, sajnos, egyáltalán nincsenek. Hogy jönne eg…

Szemfüles érzékszervek

Kép
Milyen csodálatos ez a reggel! - szólt Micimackó Füleshez, miközben szokásos reggeli utáni sétájukat tették a Pagonyba.
-Csodálatos? - kapta fel a fejét Füles. - Ugyan miből gondolod, hogy csodálatos? Reggel van, és kész!
-Hát, nézz csak fel az égre! - magyarázta Micimackó. - Ragyogóan kék az ég! Aztán szippants bele a levegőbe!
Mmmm...Hogy illatoznak a gyöngyvirágok! És ahogy a füvön lépkedünk! Érezd, milyen puhán simogatja a talpadat?
És mekkorákat lehet benne ugrálni!
Micimackó rögtön be is mutatta ezt Fülesnek. Akkorát szökkent, hogy beleütközött az éppen vele szemben repülő Bagolyba.
-Jól hallottam, hogy arról beszéltetek, milyen puhán simogatja a talpatokat a pázsit? - kérdezte Bagoly.
-Úgy van - felelte Micimackó.-Éppen azt próbáltam elmagyarázni Fülesnek, honnan lehet tudni, hogy csodálatos ez a mai nap. Mert ugye ott van a kék ég, amit látunk, aztán az illatok, s a többi.
-Ahá, értem! -felelte Bagoly.-Szóval az öt érzékszervünkről beszéltél!
-Öt micsodáról? -kérdezte Füles és…

Az üzletember

Kép
A negyedik bolygó az üzletemberé volt. Ennek annyi dolga volt, hogy még csak föl se nézett, amikor a kis herceg megérkezett.
-Jó napot! - mondta a kis herceg. - Uraságodnak kialudt a cigarettája.
-Három meg kettő, az öt. Öt meg hét, az tizenkettő. Tizenkettő meg három, az tizenöt. Jó napot! Tizenöt meg hét, az huszonkettő. Huszonkettő meg hat, az huszonnyolc. Nem érek rá újra rágyújtani. Huszonhat meg öt, az harmincegy. Hopp! Tehát összesen ötszázegymillió-hatszázhuszonkétezer-hétszázharmincegy.
-Ötszázmillió micsoda?
-Mi az? Még mindig itt vagy? Ötszázmillió izé...már nem is tudom...Annyi dolgom van! Én komoly ember vagyok, én nem fecsérlem léhaságokra az időmet! Kettő meg öt, az hét...
-Ötszázmillió micsoda?- ismételte a kis herceg, mert ha egyszer egy kérdést föltett, nem tágított tőle többé.
Az üzletember fölkapta a fejét.
-Ötvennégy éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak háromszor zavartak. Először huszonkét éve egy cserebogár; isten tudja, honnét pottyant ide. Iszonyatos z…

Esik az eső

Kép
Nyár volt. Sütött a nap, a madarak csiviteltek, a pillangók egyik virágról a másikra röpködtek.
Donald baba már előre örült a délutánnak, amikor találkozhat a többiekkel a játszótéren.
Ám hirtelen egy nagy sötét felhő tűnt fel az égen, és máris kövér, sűrű cseppek kezdtek el potyogni.
Nemsokára már a tetőn dobolt az eső.
A kis Donald ökölbe szorította a kezét. Nem akarom, hogy essen az eső! Mert az eső unalmas, nem lehet kimenni, és neki semmi kedve sem volt az építőkockáival, autóival vagy vasútjával játszani.
Duzzogva ült a sarokban.
Hirtelen félelmes recsegés támadt, aztán valami zörgést hallott. Donald baba erősen figyelt.
Ez nem mennydörgés volt!
Ratatata! - hallatszott, aztán bumm, bumm.
Amilyen gyorsan csak tudott, Donald baba a recsegés irányába mászott. A hang a konyhából jött.
Donald baba izgatottan nézte a konyhaajtóból, hogy a kis Dasy egy tarka zászlót lobogtatott.
Igazából nem is zászló volt, hanem egy fürdőlepedő, de ahogy Daisy baba suhogtatta ,egészen úgy festett,
mint…