Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2011

Hófehérke

Kép
Tél volt, kiszakadt a felhők dunnája, sűrűn hulltak a hópihék a világra. Hulltak kunyhókra, hulltak kastélyokra, bevonták szép fehér takaróval a királyi palota tetejét is. A királyné ott ült csillogó ébenfa keretes ablakában, s öltögetés közben kinézett a hóesésbe. 


Ahogy így elszórakozott, és nem figyelt eléggé a munkájára, egyszer csak megszúrta a tűvel az ujját, úgyhogy nyomban kiserkedt belőle három vércsepp. A királyné nézte a vércseppeket az ujja hegyén meg künn a kertben a hó fehér leplét, aztán az ablak ébenfa keretét s azt gondolta magában:
"Bárcsak ilyen gyermekem volna: fehér, mint a hó, piros, mint a vér, fekete mint az ében." Nem sokkal ezután lánya született, fehér volt a bőre, mint a hó, piros az arca mint a vér, fekete a haja, mint az ébenfa. El is nevezték Hófehérkének. S ahogy a gyermek megszületett, a királyné meghalt.
Mikor a gyászév letelt, a király új feleséget hozott a házhoz. Szép asszony volt, az igaz, de olyan büszke, olyan kevély, sehogyan sem tűrhette…

GRIMM testéverk és meséik

A Grimm fivérek elsősorban mesegyűjtőként és nyelvtudósként ismertek.
A Grimm család Hessenbőlszármazik, hatan voltak testvérek. Szülőházuk a hanui Parádé-téren van.
Jacob 1785 január 4.én született, Wilhelm 1786 február 24-én.
. Az apa 1796-ban, 45 éves korában meghalt. Édesanyjuk 1798-ban Kasselbe küldte a fiúkat egy nagynénihez. Jacob a marburgi egyetemen jogot tanult, fivére egy évvel később ugyanott ugyanazt. Az anya 1808-ban bekövetkezett halála után Jacobnak kellett a családot eltartania. Így Jérôme király udvarában könyvtáros lett. 1809-ben városi tanácsos is lett.
1806-TÓL KEZDVE GYŰJTÖTTEK A GRIMM FIVÉREK MESÉKET.
1810-ben újra együtt voltak Kasselban, és 1811-ben Jakob kiadta első művét a lovagi énekekről.
Wilhelm első könyve régi dán meséket tartalmazott. 1813-1816-ban a Régi német erdők című újságot adták ki régi német mesékkel.
1815-ben a gyerek és házimesék második kötetét adták ki. A könyvet fivérük, Ludwig Emil illusztrálta. A mesék nagy kiadása hét, a kisebbik tíz ki…

A király

Kép
Ez a 325-ös, 326-os, 327-es, 328-as, 329-es és 330-as kisbolygók vidéke volt; a kis herceg tehát azzal kezdte, hogy sorra látogatta őket, foglalkozást keresni meg művelődni is. Az elsőn egy király lakott. A király, bíborban és hermelinben, egy nagyon egyszerű, de méltóságteljes trónuson ült. -Hohó! Itt egy alattvaló!-kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. "Hogyan ismerhet meg - gondolta magában a kis herceg -, ha még soha életében nem látott?" Nem tudta, hogy a királyok szemében a világ fölöttébb egyszerű: minden ember alattvaló! -Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehesselek - mondta a király, és nagyon büszke volt rá, hogy végre valaki fölött királykodhatik. A kis herceg körülnézett, hová ülhetne le, de a bolygót mindenestül beborította a pompás hermelin palást. Állva maradt hát, és mert fáradt volt, ásított egyet. -Az etikett megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak - mondta az urlakodó. - Megtiltom. -Nem bírom megállni ásítás nélkül - felelte a kis herce…

A rózsa

Kép
Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kis herceg bolygóján mindig voltak virágok, nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal, helyet i alig foglaltak, és nem zavartak senkit.

Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak. De ez egy szép napon egyszerre csak kicsírázott, magva a jó ég tudja, honnét került oda, és a kis herceg aprólékos gonddal figyelte a zsenge hajtást, amelyik semmilyen más hajtáshoz sem hasonlított.. Ki tudja, nem holmi majomkenyérfa-féleség-e? A vesszőcske növekedése azonban hamarosan abbamaradt, és a kis növény hozzákezdett a virágkészítéshez. A kis herceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó, és sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belőle; a virág azonban vége várhatatlanul, egyre csak szépítgette magát odabent a zöld szobájában. Nagy gonddal válogatta meg a színeit. Lassan öltözködött, egyenként igazította magára a szirmait. Nyilván nem akart olyan gyűrötten napvilágra lépni, mint a pipacsok. Nem akart megmutatk…

4. Amelyben Füles elveszti a farkát, és Mackó megtalálja

Kép
Öreg Szürke Csacsi, Füles néven közismert, az erdőnek egy árnyékos sarkában állt, lógatva a fejét, és mindenfélére gondolt.
Néha szomorúan azt gondolta: "Miért?" - és néha azt gondolta: "Minekutána"; - és néha azt gondolta: "Amennyiben." Vagy: "Minekutána tehát."
és néha nem is tudta, hogy mire gondol. Így hát, mikor Micimackó arra sétált, Füles őszintén megörült, hogy egy kicsit abbahagyhatja a gondolkodást, és azt mondhatja: "Hát hogy vagyunk, hogy vagyunk?" - a maga borongós modorában.
-És te hogy vagy? Nálad mi újság? - kérdezte Micimackó.
Füles fölemelte a fejét, átfordult vele a jobb oldalra, és ott megint lelógatta.
-Nem mondhatnám, hogy nagyon "hogyan" vagyok. Egy idő óta éppen csak hogy vagyok, de nem vagyok hogyan.
-Nono - monda Mackó. - Nem kell azért elszontyolodni. Majd meglássuk. Mi baj?
Füles hallgatva álldogált, és bánatosan lógatta a fejét, Micimackó egyszer-kétszer körüljárta.
-Mi történt a farkoddal? - mondta megle…

Altatók, mondókák

Kép
"Csicsijja, bubája, 
elment a mamája,
Pestre meg Budára
hoz néki kalácsot,
hajába szalagot,
csicsijja,bubája. "Tente baba, tente,
itt van már az este, 
aludj szépen, álmodjál, a szemedet hunyd le. Álmodjál rózsával, gyönge violával. aludj, aludj szép csendesen, aludj kicsi ...(a baba neve)
 "Tente, baba, tente. Itt van már az este. Elment apa a malomba Őröl búzát, hoz kenyeret; Laci eszik lágy kenyeret."


Tente, tente aludj drága,
édesanyja rózsaszála.
Csicsijja, babája, alszik a kislányka." "Tente, baba, tente!
Fejedet hajtsd ölembe!
Jó anyád is álmos már, Téged is elaltat már." "Tente, baba, tente, itt van már az este. Köszöntgetnek szépen, csillagok az égen." "Tente, baba, tente, aludj szívem gyöngye. Tente, baba, aludjál, anyukáról álmodjál."  "Tente, baba, tente, este van már, este. A szemedet hunyd le, tente, baba, tente."
"Aludj baba, aludjál, Nyuszika is alszik, Este van, a faluban Esti harang hallik." 
"Aludj ,baba, aludjál, sok mindenről ál…