Bejegyzések

KIEMELT BEJEGYZÉS

B-612-es kisbolygó - Majomkenyérfák

Így tudtam meg egy második fontos dolgot: hogy a bolygó, ahonnét jött, alig nagyobb egy háznál.


Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom. Hiszen tudtam, hogy a nagy bolygókon kívül, amilyen a Föld, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, s aminek mind megvan a maga neve, van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parányi, hogy távcsövön is csak alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász fölfedezi valamelyiket, név helyett egyszerűen számot ad neki. Például elkereszteli "a 3251. kisbolygó"-nak.
Minden okom meg van rá, hogy azt higgyem: a bolygó, ahonnét a kis herceg jött, a B-612-es kisbolygó. Távcsövön ezt a csillagocskát csak egyetlenegyszer észlelték: 1909-ben egy török csillagász.


Fölfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson. Öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki. Mert ilyenek a fölnőttek.


A B-612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetés terhe mellett megparancsolta…

A szárnyas királyfi

Kép
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. Mikor a királykisasszony eladósorba került, tízen,húszan is jöttek leánynézőbe, mind csupa királyfik, de a királykisasszonynak éppen a legszegényebb királyfin akadt meg a szeme.
Azám, csakhogy a király azt szerette volna, hogy a leánya a leggazdagabb királyfit válassza, s merthogy ezt nem tette, nagy haragjában bezáratta a palota legmagasabb tornyába, s ottan tartotta szomorú rabságban.
Hiszen zárhatta, mert a szegény királyfi minden alkonyatkor meglátogatta a királykisasszonyt, úgy, hogy arról senki lélek sem tudott. Ugyan hogy lehetett ez?
Úgy, hogy a királyfinak volt egy ezermester inasa, ez szárnyat csinált a gazdájának, s amint esteledett, alkonyodott, felszállott a város szélén, s mint egy madár úgy repült be a torony ablakán.

Hát ez így volt egy hétig, kettőig, egyszer azonban eszébe jutott a királynak, hogy meglátogatja a leányát, hátha szép szóva…

TÁLTOS JANKÓ

Kép
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt, mint a templom egere, még száraz kenyeret is csak nagy ritkán ettek.
Kérdi egy reggel a szegény az idősebb fiától:
-No, édes fiam, mit álmodtál az éjszaka?
-Én bizony édes apám, azt álmodtam, hogy egy terített asztal mellett ültem s úgy jóllaktam, hogy a királlyal sem cseréltem volna. A hasam csak úgy felpuffadt a sok minden jótól, aztán elkezdtem verni, mint a dobot s olyan erősen pufogott, hogy a pufogástól amennyi veréb olt a faluban, mind szétrepült.
-Hát, fiam - mondja a szegény ember - ha olyan jóllaktál, akkor neked nem is kell ma kenyér. Ha kéne is, hiába kéne, mert úgy sincs
Kérdi a középső fiától is.
-Hát, te fiam, mit álmodtál az éjszaka?
-Én, édes apám, azt álmodtam, hogy vettem a vásáron egy pár sarkantyús csizmát, de aztán az olyan sarkantyús csizma volt, hogy mikor a bokámat összevertem, hetedhétországra hallatszott a sarkantyú pengése.
-No, …

Grimm legszebb meséi: HAMUPIPŐKE

Kép
Élt egyszer egy messzi-messzi országban egy gazdag ember a feleségével meg a kislányával. Az asszony egyszercsak megbetegedett. Érezte, hogy nem sok ideje van hátra. Odahívatta betegágyához egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá:

- Kedves gyermekem, nekem most el kell búcsúznom tőled, nem vigyázhatok rád, nem oltalmazhatlak tovább. De magam helyett itt hagyok neked egy jó tanácsot. Légy mindig jó és jámbor, akkor mindig jóra fog fordulni a sorsod, és boldog lesz az életed.

Azzal lehunyta a szemét, és meghalt.

A lányka minden áldott nap kiment az édesanyja sírjához. Mindig jó volt, mindig jámbor volt. Megjött a tél, fehér leplet borított a temetőre, aztán megjött a tavasz, újra felsütött a nap, kizöldült a határ, és a gazdag ember új asszonyt hozott a házhoz.

Ennek az asszonynak már volt két lánya, azok is vele jöttek. Arcuk szép fehér volt, de a szívük csúnya fekete. S attól fogva nehéz sora lett a szegény árva lánynak. Mostohatestvérei, ahol csak tudták, bántották; ők maguk egész n…

Az okos leány

Kép
HOL volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott. A királynak annyit beszéltek a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába.
Felviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja, s mondja neki:
-  No, te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek, hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson száz esztendős fonalam, fonj nekem abból arany fonalat.
Felelte a leány:
- Felséges királyom, életem-halálom kezébe ajánlom, van az édesapámnak száz esztendős sövénykerítése, csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az arany fonalat.
Tetszett a királynak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki:
- Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél, mondok mást. Van nekem a padláson száz lyukas korsóm, foltozd meg azokat.
- Én jó szívvel - mondja a leány -, csak elébb felséged fordíttassa ki a korsókat, mert azt tudj…

A LÓ

Kép
Minden háziálat közül a ló a legszebb és legpompásabb. Külseje nagyon szép és elegáns. Karcsú teste erős nyakban végződik. Erős mellkassal rendelkezik, lábai izmosak és patákban végződnek. Söerényét és farkát hosszú szőrszálak alkotják.

Testalkata - Magassága átlagosan 140 és 160 centiméter közé tehető, hosszúsága pedig elérheti a több mint 2 métert.

Súlya - A ló egy masszív emlős, súlya 400 kg és akár 1000 kg között található, fajtától függően.

Élelme - A ló fűvel, szénával, zabbal táplálkozik.

Szaporodás - A kanca átlagosan egy csikót hoz a világra, 11 hónapig tart a vemhessége.

Élőhelye - Falusi gazdaságokban és farmokon nevelik őket. Átlagos életkoruk 25 és 30 év közé tehető.

Haszna - A lovat lovaglásra használjuk, könnyű és nehéz szállításokra, cserzett bőréből hámokat, öveket, táskákat készítenek. A ló farkának hosszú szőréből húrokat gyártanak.

Családja - A ló kicsinyét csikónak hívjuk, anyját kancának nevezzük, egy kicsinek ad életet, az ikrek nagyon ritkák. A ló apát pedig csödörne…

A Vörös Királybíró

Kép
-Bendek Elek-

A világhíres Hunyadi János idejében történt, amit most elmondok néktek. Abban az időben annyi volt a török Erdélyországban, mintha a földből nőttek volna ki. Pedig a dicső Hunyadi János az ő vitézeivel ugyancsak pusztította éjjel-nappal, de hiába, hogyha egyet levágtak, száz termett helyébe.

A többi közt körülfogták a törökök Kőhalom várát is. Beüzent a basa a kőhalmi királybírónak,* hogy ha egy egészvágás szekér* aranyat nem fizetnek: kő kövön nem marad, s még a csecsszopó gyermeknek sem kegyelmez meg. De volt szörnyű nagy ijedség! Csak két ember nem ijedt meg: a királybíró, akit a vörös hajáért vörös királybírónak hívtak, s az ő keze-lába: egy Menenges nevű ember, aki messze földön híres volt az ördöngösségéről. Csudálatos dolgokat művelt ez a Menenges. Ha jókedve kerekedett, tüzet fújt a szájából. Ha vendégségekbe hívták, fogta magát, s a vizet borrá változtatta, mikor meg látta, hogy a vendégeknek erősen virágos kedve kerekedett, vízzé változtatta a bort.

Hát amint m…

A rózsátnevető királykisasszony

Kép
Hol, volt, hol nem volt, hetedhétországon is túl, volt egyszer egy király s annak egy csudaszép leánya. Ha ez a királykisasszony sírt, drágagyöngyök peregtek a szeméből, ha meg nevetett, rózsák hullottak a szájából, s ha lehúzta a cipellőjét, s mezítláb ment az úton, minden lépésére egy csengő arany termett. Nem volt oly gazdag király az egész világon, mint ennek a királykisasszony szegényt látott, mindjárt lehúzta a cipellőjét, s csak úgy perdült lába nyomán az arany. Nagy híre volt a királykisasszonynak kerek e világon. Jöttek is mindenünnen királyfiak, hercegek, akik a kezéért esekedtek, haenm a királykisasszonynak sem ez nem tetszett, sem az nem tetszet, egynek sem adta a kezét. Még csak egy királyfi nem fordult meg az urdvarán: a szomszéd ország királyának a fia, de ez nem tudott eljönni, mert amikor éppen indulóban volt, ellenség tört az országba s csatába kellett hogy menjen. Elment a királyfi a csatába, de a királyné s az udvarmesterné megegyezett, hogy amíg a királyfi odales…

A TÜNDÉR

Kép
Weöres Sándor

Bóbita, Bóbita táncol,  körbe az angyalok ülnek,  béka-hadak fuvoláznak,  sáska-hadak hegedülnek.
Bóbita, Bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, igér neki csókot,  röpteti és kikacagja.
Bóbita, Bóbita épít, hajnali köd-fal a vára, termeiben sok a vendég, törpe-király fia-lánya.
Bóbita, Bóbita álmos,  elpihen őszi levélen, két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sürüjében. Újra a kígyó - Zárszó

Kép
-A kis herceg-

A kút mellett romladozó kőfal húzódott. Mikor másnap este, munkám után visszajöttem, már messziről észrevettem a kis herceget: lábát lógatva fönt ült a fal tetején. És hallottam, hogy beszél valakivel.
-Hát nem emlékszel rám? - mondta. - Nem egészen itt volt!
Erre egy másik hang felelhetett neki valamit, mert ő megint erősködni kezdett:
-Igen, igen! A napja ma van, de helye nem egészen ez...
Mentem tovább a fal felé. Kívüle még mindig nem láttam, nem hallottam senkit. Ő azonban tovább vitatkozott:
-...Úgy bizony. Nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban. És csak várj rám. Ma éjszaka ott leszek.
Már csak húszméternyire voltam a faltól, de még most sem láttam semmit.
A kis herceg egy darabig hallgatott, aztán azt kérdezte:
-Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni?
Megtorpantam, elszorult a szívem, de még mindig nem értettem a dolgot.
-Mosat pedig menj el - mondta a kis herceg. -Le akarok jönni innét!
Erre magam is a fal tövébe néztem, hirt…

A kutya

Kép
-Háziállatok-

A ma ismert kutya őse egy farkashoz hasonló állat, amelyik évmilliókkal ezelőtt élt.  Történelmi adatok szerint a kutya az első megszelídített állatok egyike. Több mint tizenötezer éve él együtt az emberrel. 
A kutyának hosszú lábai vannak, melyek elősegítik a futásban, kicsi fejjel és hegyes orral rendelkezik. Szaglása rendkívül jó. Meg tudja különböztetni gazdája szagát, és könnyűszerrel tudja követni a vad illatát is.
Testalkata: Fajtától függően, hosszúsága 20 cm-től 87 cm lehet.
Súlya: A kutya súlya nagyon fajtafüggő, beszélhetünk 90 grammos és akár 70 kg-os kutyákról is.
Táplálkozása: A kutya húsevő állat. Állati eredetű táplálékkal etetik.
Szaporodása: A nőstény egyszerre akár 8-14 kölyköt is a világra hozhat, ez is persze fajtafüggő. Kicsinyeit saját tejével táplálja
Élőhelye: Otthonául szolgálhat az emberek udvara vagy háza.
Haszna: A kutyát tartják az ember legjobb barátjának. Ugyanakkor őrzésre és vadászatra is használják, megemlíthetjük még azokat a fajokat, melyeke…